PZU

ANNA SAWIŃSKA PIŁA

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe pracowników – PZU Piła

Grupowe ubezpieczenia na Życie  pracowników typ P PLUS

Ubezpieczenia grupowe to świetny sposób na to jak za niewielką kwotę zabezpieczyć pracowników przed skutkami różnych zdarzeń. W ofercie PZU Piła znajdują się pakiety obejmujące odszkodowanie w razie utraty zdrowia lub życia. Każdy dzień niesie za sobą wiele zaskakujących i często nieoczekiwanych zdarzeń. Pragniemy chronić i wspierać nasza rodzinę, również poprzez zapewnienie jej wsparcia finansowego.

Grupowe ubezpieczenia na życie Typ P PLUS dzięki szerokiemu zakresowi ochrony zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidywanych zdarzeń losowych. Do zawarcia umowy ubezpieczenia nie potrzeba dużej grupy pracowników– już 3 osoby związane formalnie z zakładem pracy mogą zostać objęte ochroną.

Grupowe ubezpieczenie na życie typ P PLUS:

– jest zawierane na czas nieokreślony

– pełni funkcje ochronna

– do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 a ochrona może trwać aż do 70 roku życia

– jest zawierane bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego

– bez konieczności wykonania badań medycznych

– w przypadku śmierci ubezpieczonego osobom wskazanym w umowie jest wypłacane świadczenie w gwarantowanej wysokości

– gwarantowane świadczenia wolne jest od podatku dochodowego i spadkowego

– zapewnia ochronę ubezpieczeniową na całym świecie przez 24 h

– wyplata świadczenia następuje w ciągu 30 dni od momentu otrzymania kompletu dokumentów

– daje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy

By zapewnić ubezpieczonym optymalną ochronę istnieje możliwość rozszerzenia – wyboru ubezpieczeń dodatkowych:

– na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem przy pracy

– na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym

– na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

– na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem

– na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem

śródmózgowym

– na wypadek leczenia szpitalnego i leczenia szpitalnego plus

– na wypadek specjalistycznego leczenia

– na wypadek operacji chirurgicznych

– na wypadek ciężkiej choroby

– z karta apteczną

-zdrowotne opieka medyczna

Jesteśmy ubezpieczycielem z najdłuższą tradycją na polskim rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie Grupowe P PLUS  w PZU ŻYCIE to doskonała  ochrona dla  Ciebie i Twojej najbliższej rodziny. Pod ochroną jest życie współmałżonka, dzieci , rodziców oraz teściów. Uzyskasz pomoc finansową w momencie ciężkich zachorowań i operacji chirurgicznych. Zapłacimy Ci za pobyty w szpitalu aż za 90dni w roku. Otrzymasz kartę na zakup leków lub dowolnych produktów znajdujących się w aptece.

Skontaktuj się z Naszym doradcą a pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej Firmy.