PZU

ANNA SAWIŃSKA PIŁA

Ubezpieczanie kompleksowe dla małych, średnich firm PZU Piła.

Ubezpieczanie kompleksowe dla małych, średnich firm PZU Piła.

PZU DORADCA

Prowadzisz własna działalność? Dbasz o jej dorobek i chcesz chronić jej majątek? Jesteś zapobiegliwy i dalekowzroczny, ale powinieneś przygotować się na to, że nie wszystkie zdarzenia możesz przewidzieć.

Każda firma w tym również Twoja, narażona jest na pożar, powódź, huragan, kradzież, awarię maszyny itp. Masz możliwość chronić swoją firmę przed przykrymi konsekwencjami tych i innych nieprzewidzianych zdarzeń. Skorzystaj z ubezpieczenia PZU DORADCA. Pozwoli Ci ono uniknąć znacznych strat i szybko powrócisz do normalnej działalności, którą prowadziłeś przed wystąpieniem szkody.

Pakiet PZU DORADCA obejmuje:

– Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

– ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

– ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stoczenia

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

-ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

– ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo)

– ubezpieczenie assistance

Dodatkowo do PZU Doradca możesz wykupić:

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – pracodawca ma możliwość zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej pracownikom.

-ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii(szkód mechanicznych)

-ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.

Skontaktuj się z Naszym doradcą a pomożemy Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej Firmy.

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa usługa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji obejmująca ochronę wskazanego mienia, osób oraz wszelkich działań wykonywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczamy maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, samochody, wszelkie wyposażenie a także transport mienia. To wszystko ubezpieczysz m.in. od ognia, zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji i włamań. Możesz także ubezpieczyć firmę od szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, wyrządzonych pracownikom. Pakiet assistance dla pracowników to np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czy pomoc medyczna. Za Ubezpieczenie dla firm może być rozszerzane lub redukowane w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

dokumenty do pobrania:

1. owu PZU Doradca