PZU

ANNA SAWIŃSKA PIŁA

Ubezpieczenia rolne budynki i uprawy PZU Piła

Ubezpieczenia rolne budynki i uprawy PZU Piła

Obowiązkowe ubezpieczenia ROLNE

Rolnik zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych BUDUNKÓW I OC w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlega każdy prowadzący działalność rolniczą, i posiadający gospodarstwo rolne przekraczające łącznie powierzchnię 1, 0 ha.

ubezpieczenia rolne Piła - ubezpieczenia rolnicze PiłaObowiązkowe ubezpieczenie budynków jest wymagane od dnia pokrycia budynku dachem.

Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach powstałych w wyniku klęsk żywiołowych takich jak: ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Wypłacane odszkodowanie pokrywa realny poziom zaistniałych zniszczeń.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje rolnika, osobę żyjącą z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracującą.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pokrywa szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata lub zniszczenie mienia.

Wiadomo, że w gospodarstwie rolnym może dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków – na przykład podczas pracy z maszynami rolniczymi. Wszelkie koszty przejmuje wtedy na siebie PZU.

Właściciel gospodarstwa nie musi obawiać się konieczności wypłacania ogromnych odszkodowań.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC rolników wynosi:

jeśli ofiarą padli ludzie – 1. 500 000 euro na każdego poszkodowanego, jeśli szkody dotyczą mienia – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

To wystarczająca kwota by pokryć wszelkie zaistniałe szkody.

Obowiązkowe DOTOWANE ubezpieczenie upraw

Obowiązkowe DOTOWANE ubezpieczenie dla rolników jest niezwykle korzystne. Ci, którzy prowadzą produkcję roślinną mogą liczyć na 50% dotację z Ministerstwa Rolnictwa.

Uprawy chronione są przed skutkami powodzi, przymrozków, gradu czy suszy.

PZU Piła daje możliwość wyboru poszczególnych pakietów, takich jak „Wiosna” czy „Jesień”.

Rolnik, który otrzymał płatności bezpośrednie jest obowiązany do ubezpieczenia upraw przynajmniej od jednego z następujących ryzyk:

-Powódź,

-Susza,

– Grad,  

-Ujemne skutki przezimowania,

-Przymrozki wiosenne.

Obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczymy, co najmniej 50% powierzchni upraw. Wysokość dopłat to aż 50% składki ubezpieczeniowej. Rolnik płaci tylko 50% należnej składki, pozostałą część PZU rozlicza z Ministerstwem Rolnictwa.Ubezpieczenie zapewnia praktycznie pełną ochronę ubezpieczonych roślin za niską składkę.

Terminy zawierania umów ubezpieczenia bez lustracji pola:

Pakiet Wiosna do 31 kwietnia

Pakiet Jesień do 31 października

Terminy mogą ulec przedłużeniu za zgodą PZU.

Po tych terminach istnieje możliwość ubezpieczenia tylko po uprzedniej lustracji pola i za zgodą PZU.

Rolnik ubezpieczając w PZU uprawy ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia upraw od  OGNIA w promocyjnych stawkach.

 

Ubezpieczenie dla rolników jest niezwykle korzystne. Ci, którzy prowadzą produkcję roślinną mogą liczyć na 50% dotację z Ministerstwa Rolnictwa. Uprawy chronione są przed skutkami powodzi, przymrozków, gradu czy suszy. PZU Piła daje możliwość wyboru poszczególnych pakietów, takich jak „Wiosna” czy „Jesień”. Rolnicy indywidualni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Za niewysoką cenę można skorzystać z szerokiej ochrony dla właściciela gospodarstwa a także jego pracowników. Hodowca zwierząt może również ubezpieczyć żywy inwentarz od szkód spowodowanych przez warunki atmosferyczne lub ubój z konieczności. Dla wszystkich rolników PZU w Pile oferuje polisę Bezpieczne Gospodarstwo. Jednym pakietem ubezpieczeń można ochronić mienie ruchome, uprawy, zadbać o NNW oraz OC w życiu prywatnym. To idealne rozwiązanie dla zwolenników minimalnych formalności i maksymalnych korzyści.